lunes, 31 de enero de 2011

BUBBLE A SONG

Hello again! Here you are the second activity:
1.The teacher will give you the lyrics of a song.
2. You will have to classify as many words you can into three cathegories: nouns, adjectives and a certain verb tense (imperative in this example) using BUBBLU.US.
3. Constrast the results with your classmates.


Hola una altra vegada! Aqui teniu la segona activitat
1. El profesor vos donarà la lletra d´una cançó.
2. Haureu de classificar tantes paraules com pogueu en tres categories: noms, adjectius i un temps verbal (imperatiu en aquest exemple) usant BUBBLU.US
3.Contrasta els resultats amb els teus companys.

LYRICS: http://www.sing365.com/music/lyric.nsf/You-Gotta-Be-lyrics-Des%27ree/CF36C6D71C64E29448256AE0001CCC01Activitat 2: WORDLE YOUR LYRICS

Hello! Here you are my first suggestion:
1.Choose a well known song you like and select the key words, then make a cloud with them using WORDLE. Exchange the words with your classmate. You will receive yours.
2. Try to guess what the song is about and invent a possible story. Tell the class.
3. The class listen to the song and read the lyrics and all together will try to get the real story of the song

Hola! Aqui teniu la primera sugerència:
1. Tria una cançó prou coneguda que t´agradi i selecciona les paraules clau, llavors fes un núvol amb elles usant WORDLE. Intercanvia les paraules amb el teu company de classe. Tu rebràs el teu.
2. Intenta endevinar la història de la cançó. Digués allò que has pensat a la classe.
3. La classe escolta la cançó i llegeix la lletra i tots junts proven de captar la veritable història de la cançó.Wordle: YOU GOTTA BE

viernes, 21 de enero de 2011

WELCOME! ¡BIENVENIDOS! BENVINGUTS!

Esper que aquest blog sigui un espai profitós que obri les portes a la familiarització amb les TIC per part meva, per part dels companys i per part dels alumnes presents i futurs que hi vulguin accedir.
Les meves pretensions són modestes ja que és tot un repte endinsar-se en aquest món virtual que connecta a tothom i tan ple de possibilitats que encara no he explotat.
Aquesta no és només una benvinguda per a la gent que vegi aquest blog sinó per a jo mateixa que m´estic estrenant en el món de les noves tecnologies.

Un sospir d´esperançada incertesa per a tothom que em visiti!